Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Το Skype αντιμετωπίζει προβλήματα σε όλο τον κόσμο (προσωρινό fix)Τραγική ειρωνεία, μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς από την Microsoft το Skype αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Η υπηρεσία είναι εκτός χρήσης για πολλούς ανεξαρτήτως γεωγραφική τοποθεσίας και λειτουργικού. Το πρόβλημα αφορά το Skype στα Windows, Mac και Linux και αναμένεται να διορθωθεί σύντομα, τουλάχιστον αυτό υπόσχονται. Μέχρι τότε υπάρχει μια σειρά βημάτων που μπορείτε να δοκιμάσετε ελπίζοντας ότι το πρόβλημα θα διορθωθεί και η επικοινωνία με το Skype θα επανέλθει στο φυσιολογικό.
Windows
If the Skype icon is displayed in the system tray at the bottom right of the screen, right-click it and select Quit.
Click Start, type “run” and press Enter. (On Windows XP: Click Start and then Run.)
Type “%appdata%\skype” and click OK.
Locate and delete the file shared.xml. The file may be displayed as shared if file extensions are not displayed by default on your computer.
If you cannot find this file:
Click Start, type “run” and press Enter. (On Windows XP: Click Start and then Run.)
Type “control folders” and click OK.
In the View tab, ensure that Show hidden files and folders is enabled.
Repeat the instructions from the beginning.
Restart Skype.
Mac
Open Finder and locate the following folder:
~/Library/Application Support/Skype
Delete the file shared.xml.
Restart Skype.
The ~ sign means your home folder. You can find your home folder by opening Finder and selecting Go > Home from the menu bar or pressing Command (Apple), Shift and H keys at the same time.
Linux
Go to the following folder: /home/YourLinuxUserName/.Skype
Delete the file shared.xml.
Restart Skype.
Πηγή: pestaola.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...